Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Disclaimer

Algemeen

De op deze website getoonde informatie wordt door VAHB met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VAHB behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Beperking aansprakelijkheid

Hoewel VAHB alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VAHB niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van VAHB, welke geen eigendom zijn van VAHB, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van VAHB. Hoewel VAHB uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VAHB worden onderhouden wordt afgewezen. VAHB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Auteursrecht

Voor alle duidelijkheid wijst Van Assendelft – Hollander Bogaert (‘VAHB') ten aanzien van de websites www.vahb.nl en https://webshop.vahb.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van VAHB. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAHB. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Van Assendelft - Hollander Bogaert (VAHB) is de toonaangevende import/export groothandel op het gebied van accessoires met betrekking tot kamperen, recreëren, outdoor, tuin en buitensport.

Vanuit ons centraal magazijn in Gilze (NL) beleveren wij uit voorraad de vakhandel in binnen- en buitenland. Kwaliteit en service zijn kernbegrippen bij Van Assendelft - Hollander Bogaert, zowel waar het gaat om producten als om logistieke dienstverlening, aftersales service en marketing.

In ons brede assortiment treft u merkartikelen aan zoals Crespo kampeermeubelen en Bo-Camp kampeerartikelen, waarvan wij de exclusieve distributie verzorgen. Daarnaast distribueren wij bekende merken als Coleman, Campingaz, Coghlan’s, Intex, Curver en Varta.


Lees meer over ons bedrijf
© 2022 Van Assendelft Hollander Bogaert. Alle rechten voorbehouden.